Østbø, Jardar. 2021. «I Grenseland. Historien Om Frode Berg Og Livet På Innsiden Av Norsk Etterretning Og Russiske Fengsler». Nordisk Østforum 35 (april), 26-28. https://doi.org/10.23865/noros.v35.2847.