Nielsen, Christian Axboe. 2020. «Blik På Balkan». Nordisk Østforum 34 (desember), 272-73. https://doi.org/10.23865/noros.v34.2699.