Mønnesland, Svein. 2020. «Det förflutna är Ett främmande Land. Medierade Minnen Av Jugoslavien I Postjugoslavisk dokumentärfilm». Nordisk Østforum 34 (september):125-27. https://doi.org/10.23865/noros.v34.2368.