Bågenholm, Andreas. 2020. «Öst är öst Och väst är väst? En jämförande Studie Av Partisystemens Stabilitet I Europa 2008–2019». Nordisk Østforum 34 (mars):27-50. https://doi.org/10.23865/noros.v34.2197.