Hansen, Thomas, og Britt Slagsvold. 2019. «Et Øst-Vest-Skille for Eldres Livskvalitet I Europa? En Sammenligning Av Ensomhet Og Depressive Symptomer I 12 Land». Nordisk Østforum 33 (september):74-90. https://doi.org/10.23865/noros.v33.1331.