Aasland, Aadne. 2018. «Mot økt Folkelig Innflytelse? Desentralisering Og Lokaldemokrati I Ukraina». Nordisk Østforum 32 (desember):174-94. https://doi.org/10.23865/noros.v32.1325.