Wannebo, Silje Fines. 2018. «Ukraine I Spændingsfeltet». Nordisk Østforum 32 (mars):45-47. https://doi.org/10.23865/noros.v32.1066.