ØSTBØ, J. I grenseland. Historien om Frode Berg og livet på innsiden av norsk etterretning og russiske fengsler. Nordisk Østforum, v. 35, p. 26-28, 15 apr. 2021.