MØNNESLAND, S. Det förflutna är ett främmande land. Medierade minnen av Jugoslavien i postjugoslavisk dokumentärfilm. Nordisk Østforum, [S. l.], v. 34, p. 125–127, 2020. DOI: 10.23865/noros.v34.2368. Disponível em: https://tidsskriftet-nof.no/index.php/noros/article/view/2368. Acesso em: 31 mar. 2023.