MØNNESLAND, S. Det förflutna är ett främmande land. Medierade minnen av Jugoslavien i postjugoslavisk dokumentärfilm. Nordisk Østforum, v. 34, p. 125-127, 2 sep. 2020.