BORCAK, F. Barnet som instrument: Kritik av titoistisk diskurs i Aleksandar Hemons »Islands» och Alma Lazarevskas »Blagdan krunice». Nordisk Østforum, v. 34, p. 295-311, 15 des. 2020.