NARVSELIUS, E. Den galiziska mångfaldens tragedi: professorsmorden i krigstidens Lviv och åminnelsen av dem. Nordisk Østforum, v. 34, p. 103-124, 26 aug. 2020.