BODIN, P.-A. Helgen i grenseland. Arven fra Trifon av Petsjenga. Nordisk Østforum, v. 33, p. 26-28, 10 mai 2019.