WARA, T. Bruten vithet: om den ryska femininitetens sinnliga och temporala villkor. Nordisk Østforum, v. 33, p. 24-25, 10 apr. 2019.