HERLOFSON, K.; DAATLAND, S. O.; VEENSTRA, M. Generasjoner imellom: Holdninger til familiens ansvar øst og vest i Europa. Nordisk Østforum, v. 33, p. 34-53, 11 jun. 2019.