Lundby Gjerde, K., & Moen-Larsen, N. (2016). Leder: 25 år siden Sovjetunionens oppløsning. Nordisk Østforum, 30(3). https://doi.org/10.17585/nof.v30.552