Salo, A. (2016). Vårt bilde av Russland – 25 debattinnlegg om naboskap i nord. Nordisk Østforum, 30(3). https://doi.org/10.17585/nof.v30.525