Godzimirski, J. M. (2016). Polen – fra europeisk suksesshistorie til Europas problembarn?. Nordisk Østforum, 30(3). https://doi.org/10.17585/nof.v30.510