Schwalbe, D., & Nielsen, B. (2023). Grænselandsidentiteter – om tilhørsforhold og lokale handlemåder i et postsovjetisk rum. Nordisk Østforum, 37, 10–31. https://doi.org/10.23865/noros.v37.3926