Lieng, K. (2022). Små russiske hverdager. Nordisk Østforum, 36, 82–84. https://doi.org/10.23865/noros.v36.3626