Khoroltseva, E. (2022). Sammetsdiktaturen: Motstånd och medlöpare i dagens Ryssland. Nordisk Østforum, 36, 16–18. https://doi.org/10.23865/noros.v36.3457