Aalmen Markussen, J. (2021). Sikkerhetspolitisk minnediplomati: Opprettelsen av Frigjøringsmonumentet i Kirkenes 1945–1952. Nordisk Østforum, 35, 98–116. https://doi.org/10.23865/noros.v35.2960