Østbø, J. (2021). I grenseland. Historien om Frode Berg og livet på innsiden av norsk etterretning og russiske fengsler. Nordisk Østforum, 35, 26-28. https://doi.org/10.23865/noros.v35.2847