Myklebost, K. A., & Markussen, J. A. (2021). Dragkamp og balansegang. Frigjøringsmarkeringene i Kirkenes 1954–1994: Et minnepolitisk perspektiv. Nordisk Østforum, 35, 60–79. https://doi.org/10.23865/noros.v35.2604