Bennich-Björkman, L. (2020). Säkerhet och sårbarhet efter Armeniens Sammetsrevolution: Hur ser eliterna på jämställdhet, mänskliga rättigheter och konfliktlösning?. Nordisk Østforum, 34, 194-217. https://doi.org/10.23865/noros.v34.2541