Mønnesland, S. (2020). Det förflutna är ett främmande land. Medierade minnen av Jugoslavien i postjugoslavisk dokumentärfilm. Nordisk Østforum, 34, 125–127. https://doi.org/10.23865/noros.v34.2368