Pejkovic, S. (2020). Även om det inte hände är det sant – Houston, We Have a Problem. Nordisk Østforum, 34, 312-332. https://doi.org/10.23865/noros.v34.2328