Borcak, F. (2020). Barnet som instrument: Kritik av titoistisk diskurs i Aleksandar Hemons »Islands» och Alma Lazarevskas »Blagdan krunice». Nordisk Østforum, 34, 295-311. https://doi.org/10.23865/noros.v34.2316