Bågenholm, A. (2020). Öst är öst och väst är väst? En jämförande studie av partisystemens stabilitet i Europa 2008–2019. Nordisk Østforum, 34, 27–50. https://doi.org/10.23865/noros.v34.2197