Narvselius, E. (2020). Den galiziska mångfaldens tragedi: professorsmorden i krigstidens Lviv och åminnelsen av dem. Nordisk Østforum, 34, 103-124. https://doi.org/10.23865/noros.v34.2161