Bodin, P.-A. (2019). Helgen i grenseland. Arven fra Trifon av Petsjenga. Nordisk Østforum, 33, 26-28. https://doi.org/10.23865/noros.v33.1637