Krohg-Sørensen, K. (2019). Den russiske togmyten. Nordisk Østforum, 33, 21-23. https://doi.org/10.23865/noros.v33.1619