Endresen, C. (2019). Med guds hjälp: om religion och politik i Ryssland, Ungern och Polen. Nordisk Østforum, 33, 17-18. https://doi.org/10.23865/noros.v33.1581