Herlofson, K., Daatland, S. O., & Veenstra, M. (2019). Generasjoner imellom: Holdninger til familiens ansvar øst og vest i Europa. Nordisk Østforum, 33, 34–53. https://doi.org/10.23865/noros.v33.1392