Holm, G. (2018). Boris Jeltsin. Reformatorn som inte nådde ände fram. Nordisk Østforum, 32, 135–137. https://doi.org/10.23865/noros.v32.1379