Hansen, T., & Slagsvold, B. (2019). Et Øst-Vest-skille for eldres livskvalitet i Europa? En sammenligning av ensomhet og depressive symptomer i 12 land. Nordisk Østforum, 33, 74–90. https://doi.org/10.23865/noros.v33.1331