Aasland, A. (2018). Mot økt folkelig innflytelse? Desentralisering og lokaldemokrati i Ukraina. Nordisk Østforum, 32, 174–194. https://doi.org/10.23865/noros.v32.1325