Kragh, M. (2018). Sveriges relationer med Ryssland: kontinuitet och förändring historiskt och idag. Nordisk Østforum, 32, 54–74. https://doi.org/10.23865/noros.v32.1155