(1)
Schwalbe, D.; Nielsen, B. Grænselandsidentiteter – Om tilhørsforhold Og Lokale handlemåder I Et Postsovjetisk Rum. Nordisk Østforum 2023, 37, 10–31.