(1)
Khoroltseva, E. Sammetsdiktaturen: Motstånd Och medlöpare I Dagens Ryssland. Nordisk Østforum 2022, 36, 16-18.