(1)
Frandsen , K.-E. Sverige – Polen. 1000 år Av Krig Og kärlek. Nordisk Østforum 2020, 34, 94-96.