(1)
Borcak, F. Barnet Som Instrument: Kritik Av Titoistisk Diskurs I Aleksandar Hemons »Islands» Och Alma Lazarevskas »Blagdan Krunice». Nordisk Østforum 2020, 34, 295-311.