(1)
Bågenholm, A. Öst är öst Och väst är väst? En jämförande Studie Av Partisystemens Stabilitet I Europa 2008–2019. Nordisk Østforum 2020, 34, 27-50.