(1)
Narvselius, E. Den Galiziska mångfaldens Tragedi: Professorsmorden I Krigstidens Lviv Och åminnelsen Av Dem. Nordisk Østforum 2020, 34, 103-124.