(1)
Pristed, B. B. Revolution! Svenska Erfarenheter från Ryssland. Nordisk Østforum 2019, 33, 136-138.