(1)
Oldberg, I. Krigets fångar Och änglar: Svenska hjälparbetare under första världskriget. Nordisk Østforum 2019, 33, 60-62.