(1)
Bodin, P.-A. Helgen I Grenseland. Arven Fra Trifon Av Petsjenga. Nordisk Østforum 2019, 33, 26-28.