(1)
Wara, T. Bruten Vithet: Om Den Ryska Femininitetens Sinnliga Och Temporala Villkor. Nordisk Østforum 2019, 33, 24-25.