(1)
Endresen, C. Med Guds hjälp: Om Religion Och Politik I Ryssland, Ungern Och Polen. Nordisk Østforum 2019, 33, 17-18.