(1)
Andersen, T. S. Fra Kombifeminisme Til rörelse. Kvinnlig Serbisk Organisering I Forandring. Nordisk Østforum 2019, 33, 5-6.